21 Mayıs 2013 Salı

Nazar


Kur’an-ı Kerim Kalem Suresi 51. Ayetiyle ilgili tefsirlerden birkaçını okudum. Bazı müfessirler bu ayetin nazarla ilgili olduğunu yazıyorlar. “O küfre sapanlar, Zikir'i/Kur'an'ı işittiklerinde az kalsın gözleriyle seni devireceklerdi. "Bu tam bir cinlidir." diyorlardı.” Mealinde geçen “gözleriyle devirmek” deyiminden hareketle görüşlerini açıklamaya çalışıyorlar. Birçok müfessir de nazarın Kur’anda ve bilimsel verilerde olduğunu ancak bu ayetin nazarla bir ilgisi olmadığını sadece etkileyen hain bakışlardan söz edildiğini belirtmektedirler…
Bir konuyu okurken kafamızı boşaltmamız gerektiğini söyler uzmanlar. Bazı uzmanlar da yeni konuya zihinde bir oda ayırmaktan söz ederler ki bu daha uygulanabilir. Kafamızı boşaltamayız; ama bir bölümü olsun boşaltabiliriz.
Ben kafamı veya kafamda bir odayı boşaltmak şöyle dursun, anılarımı uykularından uyandırdım. Tabii, bu konuyu bölmüş oldum. Ben çalışmaya devam etmek yerine çocukluğuma, 5-6 yaşlarıma, 64 veya 65 sene önceye gittim:
Akköe Köyü (Merkez Aksilisa Mahallesi)

Doğduğum köye, Trabzon Dernekpazarına bağlı Akköse Köyü’ne gittim. Annemle beraber dayımlardayız. Sandık Gölünde yüzmekte olan dayımın yanına gitmek istedim. Anneannem izin verdi. Sevinerek koşa koşa yola koyuldum. Aksilisa Camisi’nin aşağısında ot kesen birkaç kadının konuşmalarını duydum. Ne dediklerini pek seçemiyordum; benden söz ettiklerini anlamıştım sadece. Ve o an dondum kaldım. Bir adım öteye gidemedim. Ne olup bittiğini anlayacak durumda değildim. Geri döndüm. Yüzümü, mimiklerimi gören annem ve anneannem telaşlandılar. Sorup sual ettiler. Böyleyken böyle dedim. Durumu anladılar: Gözleriyle beni engelleyen kadının da bir oğlu olmuştu benim doğduğum sıralarda; ama yaşamamıştı. Onun nazarının değebileceğini düşündüler ve başıma kurşun döktüler… Anının sadece nazar bölümünü hatırlıyor olsam gene bir şey değil. Rahmetli annem, anneannem geliyorlar gözümün önüne. Köyümü canlandırıyorum. İkindi güneşinde görünen muhteşem manzarayı canlandırıyorum… Kısaca sanki zaman tünelindeymişim gibi oluyorum. Böyleyken ayetleri incelememin doğru olmayacağını düşünüyorum.
Bir gariplik çöküyor üstüme, köyüme gitsem benzer manzaraları görürüm belki; ama kaybettiklerimizi… 

Akköse Köyü Lişo Mahallesi ( Bizim Mahallemiz)


Sandık Gölü

Neyse duygusallığa yer vermiyelim. Göz yaşını silerek nazar konusuna geçelim. Ayet incelemesinde de yazdığım bir hadisi tekrarlayalım:

Hz. Âişe (r.a)'den rivayet olunduğuna göre Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:
"Nazardan Allah'a sığınınız. Çünkü göz (değmesi) gerçektir"
(İbn Mace, Tıb, 32; Buhari, Tıb, 36; Muslim, Selâm, 41).


Bu arada şunu da ekleyelim:  nazardan korunmak için, "nazarlık" denilen; mavi boncuk, sarımsak, at nalı, minyatür süpürge vb. nesnelerle, içinde ne yazılı olduğu bilinmeyen ya da acayip bir takım şifrelerle yazılmış bulunan muskaları, -nereye olursa olsun- takmak şirktir.
 İmam Ahmed, Ukbe b. Nâfi'den merfû' olarak şu hadisi nakleder:
"Kim temîme (mavi boncuk) takarsa Allah onun işini tamamlamasın. Kim bir ved'a (katır boncuğu) takarsa Allah onu korumasın"
(Ahmed İbn Hanbel, IV, 154, 156)


Bilimsel açıklamalara da yer verdim:
“Nazar halk dilinde göz değmesi, göz yakması, göz çekimi, göz istemi ve göz ışıması olarak bilinir. Arapça nazar’a isabet el ayin denilir. Nazarın bilimsel tanımı ise; gözdeki foto reseptörlerin kasılması sonucu açığa çıkan negatif ve pozitif göz akım dalga ışınımına nazar denir.
Nazar’ın üç türlü ışınım etkisi vardır. Bu konu radyoloji ilmiyle bağdaştırılarak laboratuarlarda ispatlanmıştır. Alfa(sarsıcı) Beta(kırıcı yıkıcı) ve Gama (yakıcı) ışınları olarak genel itibariyle halk arasında daha çok Alfa (sarsıcı)ışın etkileri daha yoğun olarak oluşmaktadır. (1)

Şimdi ben neyi anlatmış oldum: Kalem suresi 51. Ayetinin nazarla ilgili olmadığını mı? Nazarın ne olduğunu mu? Çocukluğumda nazar edilmemi? Rahmetli annemi, anneannemi hatırlayışımı mı? … Hepsinden söz ettik. Ancak burada bir kere daha vurgulamak isterim ki bir konu üzerinde çalışırken kendiliğinden ortaya çıkan anılar, çağrışımlar diyelim, evet çağrışımlar konuyu bölüveriyor.
Çağrışım  anı yazılarını, söyleşileri veya denemeleri güçlendirdiği oranda makaleleri bitirir. Bereket makale yazmıyoruz. Daha doğrusu yazamıyoruz.

Sabahattin Gencal, Başiskele - Kocaeli
----------------------------
1.      Gökhan Hani, Nazar Kitabı, http://www.metafizikakademi.com/Konu.aspx?Id=12
Ayrıca bakınız:
·         Nazar haktır,  http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=2687
·         Nazar boncuğu şeytanın simgesidir, http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=1803
·         Nazara bilimsel açıklama geldi...  http://www.frmtr.com/garip-olaylar/27988-nazar-bilimsel-olarak-aciklandi.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder