1 Temmuz 2012 Pazar

Yunus Emre’nin Şiirlerinde Ölüm

        Al-i İmran Suresi, Ayet 185- Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü ecirleriniz size eksiksiz olarak verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı zevkten başka bir şey değildir.

        Enbiya Suresi, Ayet 35- Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda bize döndürüleceksiniz.

Ölüm demez yiğit, koca
Ya gündüz gelir yahut gece,
Eli makaslı bir Hoca;
Kefenini biçer bir gün.
Hani Ali hani Osman?
Onlar oldu hepsi yeksan,
Çorak yere ekme bostan;
Elin boşa çıkar bir gün.
(Yunus Emre)

İş bu söze Hak tanıktır...
Bu can gövdeye konuktur,
Bir gün ola çıka gide;
Kafesten kuş uçmuş gibi...
(Yunus Emre)
        Yunus Emrede ölüm düşüncesi İslâm düşüncesine uygundur.
        İnsan bedenden ve ruhtan meydana gelmiştir. Allah Hz. Adem’i çamurdan halk ederken ruhundan üflemiştir. Yani insan ruhsal yönüyle Tanrısal bir varlıktır. Ruhlar,  evrenler kurulmadan önce de vardı.
Ölüm yok olmak değil ruhun bedenden ayrılmasıdır. Ruh aslına rucu ediyor.

        Ayetlerde, hadislerde bildirilenlere rağmen insan ölümden korkmaktadır. Ölüm soğuktur.
Yunus Emre bir taraftan

 “Ölümden ne korkarsın.
 Korkma; ebedi varsın”

“Yunus öldü deyû salâ verirler
Ölen hayvan imiş aşıklar ölmez”

“Ölürse ten ölür
 Cannlar ölesi değil.“

        diyerek ölümün ahiret hayatına açılan bir kapı olduğunu, korkulmaması gerektiğini söylerken Hak aşıklarının hislerine tercüman olmuştur. Bir taraftan da ölümden korktuğunu  belirten bir çok beyit yazar. Burada çelişki aramamak gerekir. Amaç insanın ölümü düşünerek ahrete hazırlık yapmasını sağlamaktır.
"Ey yârenler, ey kardeşler, korkarım ben ölem deyü
Öldüğümü kayırmazam, itdüğümü bulam deyü."
Dünyada işlenen günahların cezası Ahrette çekilecektir. Bu gerçek gözden uzak tutulmamalıdır.
Şeriat bilgileri ile donatılmamıza rağmen ölüm sonrasında, Ahret hakkında bir haber alamamaktayız.
 “Yalancı dünyaya konup göçenler
Ne söylerler ne bir haber verirler
Üzerinde türlü otlar bitenler
Ne söylerler ne bir haber verirler

 Toprağa gark olmuş nazik tenleri
Söylemeden kalmış tatlı dilleri
Gelin duadan unutman bunları
Ne söylerler ne bir haber verirler”

        Yunus’un ölüm temasını işleyen bir çok şiiri vardır. Bazı beyitler aşağıya alınmıştır.
“Sabahın sinleye vardım gördüm cümle ölmüş yatar
Her biri bi çare olmuş ömrün yayı varmış yatar”

        Ölüm en büyük derstir. Ölümden dersler almalıyız.

Gelin bir nazar eylen
Noldu cihan içinde
Niceler toprak oldu
Bu az zaman içinde
Yunus Emre

       Yunus ölmeden önce ölmeyi, hakka kavuşmayı arzulamaktadır.

Âşık Yunus seni ister lutfeyle cemâlin göster
Cemâlin gören âşıklar ebedi ölmez Allah'ım 
Yunus Emre

Sabahattin Gencal,  Başiskele-Kocaeli 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder