1 Temmuz 2012 Pazar

Yunus Emre’nin Şiirleri

Biçim Bakımından Yunus Emre’nin Şiirleri

        Yunus Emre şiiri görüşlerinin tebliği vasıtası olarak kullanmıştır derken şiirlerin biçim özelliklerine önem vermediğini söylemek istemiyoruz.
        Yunus Emre Türk halk şiirinin ustası olarak kabul edilmiş, Divan şairlerine de örnek olmuştur.
Halkın konuştuğu dil (Eski Oğuz Türkçe’si) ve lehçe ile yazdığı şiirleriyle tasavvuf kavramlarını verebilme ustalığını göstermiştir. 
        Kelimeleri kuyumcu gibi yerli yerinde kullanmıştır. “Yunus’un dili gösterişten, gereksiz ifadelerden uzak, dolambaçsız bir dildir. Anlatılmak istenenler kısa ve öz olarak söylenmiştir. Az sözle çok şey anlatma yolunu tutan şairin bazen bir şiirinden hatta ve hatta bir beytinden sayfalar dolusu yorum yapılabilir. Söyleyiş yalın ama mana derindir.”
        Benzetmelere, mecazlara ve diğer edebi sanatlara baş vurmuştur.
Büyük ölçüde hecenin 7 ile, 8’ li kalıplarını kullanmıştır. Bazı şiirlerini de aruz ölçüsüyle yazmıştır.
       Yunus; Samiha Ayverdi’nin deyişiyle ‘’ Tasavvuf ruhunu kalıplardan çıkarıp hareket haline getiren ve hayatın içine karıştıran bir adam olduğu gibi, kelimelerden bir Süleymaniye kurmuş bir dil mimarıdır.’’

       Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder