4 Temmuz 2012 Çarşamba

Yunus Emre Sempozyumu

Bildiriler[1]

        Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünün yayınladığı Yunus Emre Sempozyumu ( Bildiriler) adlı kitapta 11 yazarın bildirileri yer almaktadır.
         I
        Bu yazarların bildirilerinde örnek olarak,  kaynak olarak Yunus Emre’nin birçok beyti  yer almaktadır. Bunlardan bazılarına yer veriyoruz:

Miskin Yunus irenlere tekebbür olma toprak ol
Topraktan biter küllisi gülistan toprak bana.
Yunus Emre
*
Yol oldur, toğrı vara, göz oldur ki Hakk’ı göre
Er oldur alçakta dura, yüceden bakan göz değül.
Yunus Emre
*
Mumsuz baldır şeriat, tortusuz yağdur tarikat
Dost içün balı yağa pes niçün katmayalar.
Yunus Emre
*
Kara taşa su koyarsın elli yıl ıslatur isen
Heman taş yine bayağı, hünerli taş olur değül.
Yunus Emre
*
Çeşmelerden bardağun toldurmadan kor isen
Bin yıl anda tursa kendi tolası değül.
Yunus Emre
*
Yunus Emre dir hoca girekse var bin hacca
Hepsinden eyice bir gönüle girmektir.
Yunus Emre
*
İy kendini bilmeyen söz ma’nisini bulmayan
Hak varlugını isterisen uş ilmile Kur’an’dadır.
Yunus Emre
*
Cümle Yaratılmışa bir göz ile bakmayan
Şer’un evliyasıysa hakikatde âsidir.
Yunus Emre
*
Dost bana nazar kıldı
Taze civan oldum ben.
Yunus Emre
*
Ölmekten ne korkarsın
Korkma ebedi varsın.
Yunus Emre
*
        II
        Yazarların yazılarındaki satır aralarında Yunus’u tanıtıcı ifadeler okuduk. Başka deyişle her yazarın ışığı altında Yunus Emre’yi gördük:

        “Canlar ölesi değil” diyen Yunus bize milletimizin de ölmezliğini haber verir.
(Prof. Dr. Orhan Oğuz)
       *
       Yunusun ümmi olduğunu uyduranlar onun sözlerini anlamayan kişilerdir. 
        ( A. Gölpınarlı)
       *
        Yunus ölüm ve hayata İslâmi ve tasavvufi bir açıdan bakar. 
        ( Prof. Dr. Günay Kut )
        *
        Yunus Emre sırf Anavatan Türkiye’nin şairi değildir. O tüm Türk âleminin şairidir.    
        ( Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah)
       *
        Dini musikimizde de Yunus’un şiirlerinin çok ayrı bir yeri vardı. ( Beşir Ayvazoğlu)
        *
        Yunus’un şiirlerinin tekkelerde öncelikle tercih edilmesinin en önemli sebebi, şüphesiz, onun Türkçesindeki saflık, söyleyişindeki samimiyet ve düşüncesindeki derinlik sayesinde, halkın ruhuyla tam bir akord tesis etmş olmasıdır. 
( Beşir Ayvazoğlu)
        *
        Sanatta esas şahsiyettir. En kuvvetli şahsiyetler ise samimi olanlardır.
( Beşir Ayvazoğlu)
        *
        Herkes nasıl kendince yazarsa, kendince de anlar. 
( Prof. Dr. İnci Enginün)
       *
        Hayata ve ölüme karşı koyacak tek silâh aşk, sevgi. Bunları ebediyete taşıyacak olan da sanattır. Yunus manevi gücüyle, sevgisiyle hayata karşı koyduğu gibi; sevgisini dile getiren sanatıyla da ölümü aşmıştır.
( Prof. Dr. İnci Enginün )
        *
        Kemal Tahir, Devlet Ana adlı romanında Yunus Emre’yi kapitalist düşüncenin karşısındaki bir iktisatçı gibi konuşturur. Bu da bir yorumdur. 
( Prof. Dr. İnci Enginün )
*
        Recep Bilginer’in Yunus Ermesi Yunus’u bir isyan elebaşçısı olarak yorumlar. 
( Prof. Dr. İnci Enginün )
        *
        İnsanın kendi kendisini anlaması için de, başkalarını anlaması için de Yunus bir hareket noktası olabilir. 
( Prof. Dr. İnci Enginün )
*
        Yunus kendisin de bütün insanlığı ve bütün insanlıkta kendisini bulur.
( Prof. Dr. Mehmet Kaplan)
       *
        Yunusun şiirinde güzelliği temin eden başlıca üslûp vasıtaları sadelik, ahenk ve yoğunluktur. 
( Prof. Dr. Mehmet Kaplan )
        ***
        Yunus Emre’yi okuyabilmek, anlayabilmek mutluluktur. Bu mutluluğu tatmak için Yunus Emre Sempozyumu ( Bildiriler) adlı kitabı da okudum. Kitapta altını çizdiğim cümlelerden bazılarına yukarda yer verdim. Bu veciz sözleri de tam olarak anlayabilmem için Yunus’u tekrar tekrar okumayı deneyeceğim.

       Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli
-----------------------------
[1]. Marmara üniversitesi yayınları No: 514, Fen Edebiyat Fakültesi yayınları no : 25, İstanbul 1992, s:131

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder