8 Temmuz 2012 Pazar

Damla / Doğal Hayat Özel Sayısını Sunarken


Sabahattin Gencal ( Gölcük - Kocaeli, 13. 09. 2011)

Doğal Hayat Mutluluk Kaynağıdır

Evren hepimizindir. Evren insan, hayvan, bitki…vd. canlıların ortak mülküdür.
Ortak mülkümüzü koruma sorumluluğu cüzi iradesi olan insanındır.
Bireyden Birleşmiş Milletler Örgütüne kadar bireyler ve örgütler doğal hayatı koruma çalışmalarını yürütmektedirler.
Kimileri çevre koruma, kimileri doğayı koruma …vb. isimler altında dernekler, vakıflar kurmuşlardır. Bu konu ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığı kurulmuştur. Ayrıca başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere bir çok bakanlık da bu konuya önem vermektedir.
Birleşmiş Milletlerin deklarasyonları, Unesco’nun çalışmaları bakanlıkların yönetmelik, yönerge ve bildirileri; okullardaki ve bazı kuruluşlardaki çevre koruma etkinlikleri yanında konuyu dolaylı biçimde işleyen çalışmalar da vardır.
En sade bireyden bilim adamına kadar öğrenci, öğretmen, şair, yazar, sanatçı…vb. bir çok kişi doğrudan ve dolaylı olarak doğal hayatla ilgili çalışmıştır.
Bir öğrencinin orman şiiri, bir şairin bir yer özlemesi, bir fotoğrafçının fotoğrafı, bir öğretmenin gezi yazısı, bir yazarın makalesi…vb. bir çok çalışma dolaylı da olsa doğal hayatı koruma etkinliği olarak düşünülebilir.

Doğal Hayatla ilgili bir özel sayı çıkarmayı düşünürken yalnız bir çevre etkinliği düşünmedik. Yine, yalnız doğal hayat konusundaki mevzuatı ve çeşitli etkinlikleri hatırlatmayı da düşünmedik. Yalnız doğayla ilgili sanat eserlerini sergilemeyi de düşünmedik. Ancak tüm çalışmalardan, ulaşabildiklerimizden bazı örnekler sunarak bunların insan mutluluğuna katkısını dolaylı biçimde de olsa vurgulamaya çalıştık.
Aslında doğal hayatı sadece mutluluk kaynağı olarak değil, bir var olma ve yok olma sorunu olarak ele almak gerekirdi. Ancak bu konuda yeterli değiliz.
Doğal hayatı mutluluk kaynağı olarak ele almakta da yeterli değiliz; ama hiç değilse bu konuyu işleyenlere köprüler kurabiliyoruz. Böylece okuyucuların zihinlerinde bir canlanmaya düşünmeye vesile olabiliyoruz. Evet, amacımız dökümanlar sunmak, bilgiler vermek değil zihinlerde bir şimsek çakmasına vesile olmaktır.

İnanıyoruz ki okuyucuların hepsi doğal hayatı koruma gerektiği konusunda duyarlıdır ve sorumluluklarının idraki içindedirler. Yine inanıyoruz ki okuyucularımız bu konuda başkalarını da aydınlatma çabalarına başlayacaklardır. En azından Damla'yı duyuracaklardır.

Damla / Doğal Hayat Özel Sayısını yararlı olması ve mutluluklar getirmesi dileğiyle sunuyoruz.

Sabahattin Gencal, Başiskele – Kocaeli, 20. 10. 2011
Not:
Doğa fotoğrafçıları, genellikle insansız doğayı, insan emeği geçmemiş doğayı görüntülüyorlar. Bazıları da vahşi doğa, vahşi hayvanlar temasını işliyor.
Her branşa, her fikre saygımız sonsuz. Ancak bizim çalışmamız bir grupla ifade edilemeyeceği gibi bir görüşün takipçiliği ile de ifade edilemez.
Biz, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi doğal yaşamı bir mutluluk kaynağı olarak ele alıyoruz. Onun için doğayı koruyan, doğal yaşamı destekleyen insan emeğine de memnuniyetle yer vereceğiz.
İnsanı evreni koruma çabalarında teşvik etmeye çalışacağız.
Evren hepimizin, mutluluk hepimizin.
Sabahattin Gencal 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder