2 Temmuz 2012 Pazartesi

Ahmet Kabaklı'dan

Yunus Emre[1]

         Ahmet Kabaklı Yunus Emre adlı eserinde Yunus Emre’nin hayatını ve çeşitli yönlerini değişik açılardan anlatmaktadır.
        Niyazi Mısri’nin de bir yazısının yer aldığı bu kitapta Yunus Emre’nin her çeşit şiirinden seçilmiş parçalar açıklamalı olarak yer almaktadır. Ayrıca Yunus Emre’nin fikir ve duygu merhalelerini gösteren şiirleri tasnif edilmiştir.
        Kitabın sonuna bir sözlük eklenmesi yararlı olmuştur.
Lise ve ortaokul öğrencileri için yardımcı kitap niteliğinde görülen 251 sayfalık bu eserin özetinin verilmesi güçtür. Buna rağmen özet bilgileri, bazı cümleleri yararlı olacağı umuduyla sunuyoruz:
-         Hayatta iz bırakmamayı inancına ve ülküsüne şeref bilen Yunus Emre’nin gerçek kişiliğini, doğduğu, yaşadığı, öldüğü yer ve zamanı bildiren sağlam vesikalar yok denecek kadar azdır.
-         (Kesin olmamakla birlikte) 1239- 1321 tarihleri arasında, Sakarya Havzasında ya da Karaman, Konya çevresinde veya bir müddet birisinde, bir müddet diğerinde yaşamıştır.
-         Yunus Emrede her yol insanlığa, her yol İslâmlığa, her yol Türklüğe çıkar.
-         Yunus Emre sevgi felsefesini Türkçe’de en üstün manalar, en sade mısralar, en derin duygular, ince hikmetler halinde söylemiş örnek bir insandır.
-         Sonradan düzenlenen Divanına, kendisinin (Yunus Emre’nin) olmayan birçok şiir karışmıştır.
-         Şiirde söze, manaya erişilmez bir kuvvetle tasarruf etmiştir. Her konuyu kendine mahsus sözcüğü, mecazları, tefekkürleri ve iç burukluğu ile söylemiştir.
-         Ehl-i sünnet Müslüman’ı, insancıl mutasavvıf olan Yunus Emre hiçbir tarikata mensup değildir. Sınır tanımayan yüce bir mutasavvıf olan Yunus Emre hiçbir faniyi övmemiş, ululamamıştır.
-         Yunus Emre Dervişlik felsefesini son doruğa çıkarmıştır. Bunu kendinde yaşamış bir insandır.
-         Yunus’un mürşidi olarak kabul edilen Tabduk, tamamıyla bir sembol veya Allah’ın kendisi olabilir.
-         Yunus Emre Türk tasavvufunun dilde ve şiirde kurucusu olarak kabul edilmektedir.
-         Yunus Emrede dervişlik olgunluktur, âşıklıktır, Hak nazarında makbul olmaktır.
-         Yunus yaşama sırrına ermiş bütün sanatkârlar gibi alabildiğine taze, yeni, modern bir şairdir.

          Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli


[1] Kabaklı, Ahmet, Yunus Emre, Türk Edebiyatı vakfı, Edebi Eserler Dizisi 02, İst., 1991

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder