23 Haziran 2012 Cumartesi

Yunus Emre’nin Evrenselliği Tescil Edilmiştir

         Her insan kendine özgü bir şahıstır. Şahıslar, cüzi iradelerini kullanarak kendilerine özgü olan yanlarını geliştirip şahsiyet sahibi olabilirler. Kendilerine özgü yanları belirgin olan şahsiyetler çevresinde tanınır. Özellikle  yararlı çalışmaları olanlar çevrelerinde olduğu kadar dünyada da tanınırlar.  Hatta, bu önemli şahsiyetler  sadece yaşadığı zamanda değil çağlar sonra da tanınırlar, anılırlar. Bu anılma sadece yaşam öykülerinin anlatılması değil, kalıcı eserleriyle anılmadır. Tabii, bu eserlerde hacim değil insanlığa sağladığı yarar önemlidir. “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” Hz. Muhammed (sav)

        İnsanlığa faydalı olanlar  bir çok vesile ile anılmaktadır. Bu arada Unesco’nun  yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde tüm dünyada ortak anma faaliyetleri yürütülmektedir. Unesco, Yunus Emre için iki defa ortak faaliyet programı yürütmüştür. (Başkaları için de böyle iki defa faaliyet olup olmadığını bilmiyorum.):

        Unesco 1971 yılı sonu ile 1972 yılında (Ölümünün 650. yıldönümü dolayısıyla)Yunus Emre’nin anılmasına vesile olmuştur. Yine Yunus Emre, 1991 yılında T.C. Kültür Bakanlığı ve Unesco işbirliği ile ilân edilen “Yunus Emre Sevgi Yılı”nda bütün dünyada anılmıştır.

        Unesco  insanlara hayırlı olan bir çok kişi için de faaliyetler yürütmektedir. Kimileri için gün, kimileri için hafta, kimileri için de bir yıl belirlenmektedir. Yunus Emre için anma faaliyetleri bir yıl boyunca devam ettirilmiştir. Üstelik, yukarıda yazıldığı gibi bu faaliyetler hem 1971 – 1972’de, hem de 1991’de sürdürülmüştür. Böylece Yunus Emre’nin evrenselliği tescil edilmiş oldu..

        Başta ABD, Rusya, Fransa, İsviçre, Azerbaycan olmak üzere dünyanın bir çok ülkesindeki üniversitelerde, okullarında Yunus Emre okutulmaktadır. Bir çok kuruluş da çeşitli vesilelerle Yunus Emre ile ilgili faaliyetlerini sürdürmektedirler.

        Çağlar önce yaşamış Yunus Emre’nin böyle sevilmesinin, evrensel olmasının sebebi ne olabilir?  Yunus Emre’yi Yunus Emre yapan O’nun tüm insanları bir güneş gibi aydınlatması ve ısıtmasıdır. Açık deyişle Yunus Emre sevgi ve hoşgörü ile özdeşleşmiştir. Yunus Emre sevgisi her çağda her derde şifa olacak, çözüm getirecek olan bir sevgidir.

        Irk, cins, din, dil farkı gözetmeden, zaman, mevki, statü vb. durumları önemsemeyen; zengin fakir ayırımını yapmayan kısaca insanlara bir gözle bakan Yunus Emre’yi bütün yönleriyle anlamak, anlatmak bir görevdir. Özellikle çağımızda Yunus Emre sevgisini paylaşmak bireylerin olduğu kadar toplumların huzuru için de önemlidir.

         Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder