7 Haziran 2012 Perşembe

Hukukun Üstünlüğü

        Hukuk, devlet gücüne dayanarak bir hakkın tesisi, mevcut hakkın korunması ve ihlal edilen hakkın tazminidir.

        Devletin yasama erki toplumun anayasasına ve bünyesine; uluslar arası geçerli belgelere, uygulanabilirliğe objektifliğe… vb. durumlara uygun olarak yasalar çıkartır. Yargı erki yargı görevini devlet adına yasalara ve genel hukuk kurallarına uygun olarak yaparak hüküm verir. Yürütme erki yargının verdiği hükümleri tam olarak icra eder.

        Yasama, yargı ve yürütme erkleri birbirleriyle işbirliği yaparlar; ancak birbirlerini etkileyemezler. Birbirlerinden tamamen bağımsız olarak çalışırlar. Erklerin görevlerini birbirlerini engellemeden tam olarak yapmaları hukukun üstünlüğünün teminatıdır.

        Bir erkin diğer erkleri etkilemesi hukuku olduğu kadar kamu vicdanını da zedeler.
Hukuku zedelenmiş olan, kamu vicdanı sızlayan bir devlet hukuk devleti olamaz.

        Hukukun objektif olarak işlemediği yerde refah ve kalkınma olamaz, huzur olamaz.

        Bireylerin ve toplumların mutluluğu için hukukun üstünlüğü şarttır. Hukukun üstünlüğünü sağlamak için de yasama, yargı ve yürütme erklerinin görev ve sorumluluklarını, birbirlerini engellemeden tam olarak yapmaları esastır.

       Sabahattin Gencal, İzmit, 13. 09. 2009

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder