27 Haziran 2012 Çarşamba

Dünyaya Geliş Amacı Nedir?

       Bütün varlıkların dünyaya geliş amacı, başka deyişle bir görevi vardır. İnsan dışında tüm varlıklar iç güdüleriyle, ya da sırrına eremediğimiz bir şekilde üzerlerine düşen görevleri eksiksiz olarak yaparlar. Allah’ın halifesi olan insan oğlunun da dünyaya geliş amacı vardır. Cüzi irade sahibi olan insan oğlu aklını ve mantığını kullanarak yazılı yazısız tüm ayet ve hadisleri değerlendirerek amacının ne olduğunu tespit eder ve bu amacı doğrultusunda görevlerini yerine getirir.
        Amacımız hem bu dünyada hem Ahrette mutlu olmaktır. Bunun için de Allah rızasını kazanmak gerekir. Allah’ın rızasını, gönlünü kazanmak için soyut olarak yapılan ibadetler yetmez. Yönetimi bize verilen evreni ve dünyayı Halifeye yakışır biçimde yönetmemiz gerekmektedir. Tüm yaratılanları sevmemiz, tüm insanların gönüllerini almamız gerekmektedir. Allah’ın (c.c) evinin gönüller  olduğu bilincinde olunursa kavgasız, çekişmesiz bir yaşam kurulması kolaylaşmış olur.
        Yunus Emre dünyaya geliş amacını özlü bir biçimde açıklamaktadır.

Ben gelmedim davi için                                                        
Benim işim sevgi için                                                                          
Dostun evi gönüllerdir                                                                       
Gönüller yamağa geldim.
Yunus Emre


         Yunus Emre Dostun evinin gönüller olduğunu bir çok beytinde vurgular. Ayrıca Vahdet-i vücut nazariyesini şiirleriyle birlikte basite indirerek, Hallac-ı Mansur gibi tepki çekmeden halka öğretmeye çalışır.

Hakk cihana doludur, kimseler Hakk'ı bilmez                           
Onu sen senden iste, o senden ayrı kalmaz.
Yunus Emre

        Gerçi Yunus Emre’ye de karşı koyanlar, değişik gözle bakanlar olmuştur. Hatta ölümünden iki asır sonra bile olsa katli için fetva da çıkartılmıştır. Ama  O herkese sevgi ve hoşgörü ile yaklaşarak halkın gönlünde yer etmiştir.
        İnsanlık Yunus Emre gibi dünyaya geliş amacını sorguladığı ölçüde barışa ulaşacak ve huzur bulacaktır.
Dünyaya geliş amacımızı olsun, vahdet-i vücut nazariyesini olsun ya da bunlara benzer konuları olsun sorgularken bilinçli ve dikkatli olunmalıdır. Örneğin Vahdet-i vücut nazariyesi ile felsefede ele alınan panteizm anlayışı arasında bir çok fark vardır. Panteizm her şey Allah’tır, demektir. Yunus Emre de böyle demekle beraber bir taraftan da bütün varlıkların mahluk olduğunu ikrar eder. Vahdet-i Vücudda, panteizmin birçok etkileri görülmesine rağmen bir Müslüman panteist olamaz . Bugün bile tam olarak anlaşılamayan vahdet-i vücud konusunu basite indirgeyerek şiirlerinde belirten Yunus Emre büyük bir bilge olsa gerek.

         Sabahattin Gencal, Başiskele-Kocaeli 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder