6 Mayıs 2012 Pazar

Kültür

         Kültür bir yaşam tarzıdır. Dil, din, bilim, sanat, folklor, gelenekler gibi temel unsurların ve tarihten coğrafyaya kadar birçok diğer unsurların karşılıklı olarak birbirleriyle etkileşmesi sonuçlarının bireylerde ve toplumda kalıcı davranışlar oluşturmasıyla yaşam tarzı olan kültür oluşur.
        Dil başlı başına kültür değildir. Dilin diğer unsurlarla etkileşimi sonucu meydana gelen atasözü, deyim, bilmece, mani, masal, efsane vb. edebiyat ürünleri de kültür değildir. Bu verilerin yaşama yansıması kültürdür. Din ve ahlak başlı başına bir kültür değildir. Diğer unsurlarla etkileşim sonucu ibadetler, belirli gün ve geceler, bayramlar, gelenekler insan yaşamına yansımışsa kültür oluşur. Diğer unsurlar için de aynı şey söylenebilir. Unsurların karşılıklı etkileşimiyle kültür oluşur.
        Kültür çok uzun bir süreçte ve ancak bir toplumda oluşabilir.        Kültür öğrenilemez, öğretilemez. Kültür zaman içerisinde yaşayarak kazanılır. Yüksek okulları bitirdiği halde bir ilkokul mezunundan daha kültürsüz kişilere de rastlanıldığı oluyor.
        Kültür bir toplumu toplum yapan öğelerin en başında gelir. Kültür bağı kuvvetli olmayan toplumlar yaşayamaz. Kültür huzurun, mutluluğun kaynaklarından biridir.
         Bir toplumu yıkmak isteyen dâhili ve harici düşmanlar, o toplumun kültürünü yok etmeye çalışır. Bazen, bilgisizlikten ötürü düşman olarak düşünülemeyecek kişilerin de kültürü yozlaştırdığı görülmektedir.
Toplumun kalkınması ve mutluluğu için kültürlü bireylere ihtiyaç vardır.Umulur ki bu ihtiyaç fark edilir ve gereği yapılır.
        Sabahattin Gencal, İzmit, 16. 04. 2009

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder