28 Mayıs 2012 Pazartesi

Fazilet


         Fazilet olumlu söz, davranış ve eylemlerin uygun yer, zaman ve ortamda uygun ve ölçülü biçimde gerçekleşmesidir. Örneğin, yardım etmek fazilettir; ancak yardım edileni mahcup edecek, incitecek, onurunu kıracak, tembelleştirecek  vb. olumsuzluklara sebep olacak yardım fazilet değildir. Alçakgönüllülük fazilettir; ancak alçakgönüllü görünmek için yapılan sahte davranışlar fazilet değildir. Cömertlik fazilettir, ancak gösteriş için cömertlik fazilet değildir.
        Yardım etmek, alçakgönüllülük, cömertlik, diğergâmlık, merhametlilik, vefalılık, tutumluluk vb. olumlu kavramların genel adı fazilettir. Cimrilik, hodgâmlık, bencillik, kıskançlık, kibirlilik�vb. olumsuz kavramların genel adı rezilettir.
        Bireylerin ve toplumun kalkınması ve mutluluğu için insanların faziletli olması gerekir. İnsan hem olumluyu hm olumsuzu öğrenme ve uygulayabilme yeteneği ile yaratılmıştır. Menfaat, statü, mevki, para  vb. hırslar insanların olumsuz yönlerini geliştiriyor. Bu da streslere, bunalımlara sebep oluyor. Daha kötüsü bir kısır döngü içine giriliyor.
        Bunalımdan, kısır döngüden kurtulmak için insanlardaki olumlu yönleri geliştirici ortam ve imkânların yaratılması gerekir. Bunun için henüz vakit geçmemiştir. Ancak bunalımlar kaosa dönüşmeden harekete geçilmelidir. En azından faziletli kişilerin yetiştirilmesi ortam ve imkânını yaratmak için yapılan çalışmalar desteklenmeli, çalışanlar teşvik edilmeli, yüreklendirilmelidir. 
Bireylerdeki ve toplumdaki saadet ve refah seviyesi faziletle doğru orantılı olarak gelişecektir
        Sabahattin Gencal, İzmit, 09. 08. 2009

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder